Gülten DAYIOĞLU

GÖKYÜZÜNDEKİ MOR BULUTLAR

GÖKYÜZÜNDEKİ MOR BULUTLAR

ISBN: 975-405-424-X

Bu kitaptaki serüvenler, günümüzde başlayıp , Yirmi birinci Yüzyılın ilk yarısına kadar sürmektedir. Bu nedenle Gökyüzündeki Mor Bulutlar'a 21. Yüz yılın romanı diyebiliriz. Romanın konusu , kıtalar arası uçuşlar yapan bir Türk pilotun , Hindistan yolculuğuyla başlar. Binlerce yıl önce, Hindistan'da yaşamış olan, Bilge Jambuna Ana öldüğünde , Himalayalar'da bulunan bir buzul yöresine gömülmüştür. Jambuna Ana , geçmişte ,ilkel insanlara insanlık ilkelerini öğreten , kutsal bir kişidir. Gün gelip de eğer insanlık , eski çağlarda olduğu gibi, yeniden ilkelleşip yozlaşarak, sevgisizlik ve duyarsızlık hastalığına tutulursa, Jambuna Ruhu , bir kez daha dünyaya gelecektir. Buz gömütteki ceset, her yıl ,gece ile gündüzün eşitlendiği gün , Şafak sırasında, birkaç dakikalığına , apaçık görülmektedir. Jambuna efsanesine göre, buzuldaki ceset bu özel günde görülmez olduğunda, Jambuna Ana Ruhunun bir kadın bedeninde, yeninden dünyaya geldiği anlaşılacaktır. Bir gün , ceset görülmez olur ,Çünkü insanlar öylesine ilkelleşip yozlaşmışlardır ki!... Haydi gelin, merak ve heyecan dolu serüvenler yaşayarak, Jambuna ruhunu taşıyan kadını, yeryüzünde aramaya çıkalım!...