Gülten DAYIOĞLU

SEKİZİNCİ RENK

SEKİZİNCİ RENK

ISBN: 975-405-744-3

Ela, sıradan öğüt ve eleştirilere uyarak, yaşama yumuşak iniş yapmak istemiyordu. Hayatı deneyerek, kalıplaşmış kuralları aşan, özgür ve sıra dışı bir kimlik edinmeyi amaçlıyordu.

O, çok renkli düşler kuruyordu. Örneğin Gökkuşağının sadece yedi renk olduğuna inanmıyordu.İnsanoğlunun gözlerini bürüyen , tutuculuk perdesi yırtıldığında , yepyeni renklerin ortaya çıkacağına yürekten inanıyordu.

Ortaokul, lise ve üniversite yıllarında, bu amaç ve inançlar doğrultusunda ,yanlış ya da doğru, açıklı veya gülünç ya da tehlikeli pek çok serüvene atıldı. Ailesi ve arkadaşlarıyla sürtüşmelere girdi. Acı, korku , kaygı ve düş kırıklığıyla birlikte , sevincin, coşkunun , aşkın ve mutluluğun doruklarında yaşadı.

Sonunda bir gün, sıra dışı kimliği ve evrenselliği kucaklayan yaşam bilinciyle , yeni renklere açılan , görkemli kapıya ulaştı.