Gülten DAYIOĞLU

Kütahyalı Yazarımız Gülten Dayıoğlu Gençlerle Buluşuyor - dpu.edu.tr

Üniversitemiz Yazarlar ve Şairler Topluluğu ve Rektörlük Türk Dili Bölümü tarafından düzenlenen, Kütahyalı Yazarımız Gülten Dayıoğlu Gençlerle Buluşuyor 24 Ekim 2018 saat 14.00'da Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonunda yapılacaktır.

Haber Görselleri